Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 15.8.2013 18:59 - 19:50
Vanda lokaltrafik, linje 68 från Rosendal, kl. 18:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 15.8.2013 18:58 - 19:30
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 18:56 - 19:30.
S
212 15.8.2013 17:54 - 18:40
Regiontrafik, linje 212 från Helsingfors, kl. 17:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 15.8.2013 17:09 - 18:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 17:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 15.8.2013 17:02 - 18:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:03 inställd. Orsak: olycka.
S
59 15.8.2013 16:35 - 17:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 16:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 15.8.2013 16:17 - 16:45
Spårvägslinjerna: 6 och 8, möjliga förseningar. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Arabia. Beräknad tid: 16:15 - 16:45.
S
730 15.8.2013 16:13 - 17:05
Regiontrafik, linje 730 från Norra Nissbacka, kl. 16:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 15.8.2013 15:39 - 16:30
Närtåg I, inställd kl. 15:35 från Helsingfors och kl. 16:03 från Dickursby. Beräknad tid: 15:35 - 16:30.
S
61 15.8.2013 13:42 - 14:40
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 13:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor