Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
93 13.2.2014 14:08 - 14:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Östra Centrum(M), kl. 13:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 13.2.2014 13:46 - 14:00
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 13:43 - 14:00.
S
94 13.2.2014 11:36 - 12:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 11:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 13.2.2014 11:23 - 12:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 11:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
816 13.2.2014 10:21 - 11:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 816 från Nordsjö (M), kl. 10:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
816 13.2.2014 10:21 - 11:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 816 från Ramsöudden, kl. 10:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 13.2.2014 10:20 - 11:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 817 från Kallvik, kl. 10:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 13.2.2014 10:19 - 11:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 817 från Nordsjö (M), kl. 10:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
54 13.2.2014 08:35 - 09:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Sockenbacka, kl. 08:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
E 13.2.2014 07:29 - 07:44
Närtåg E mot centrum kl. 07:15, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:15 - 07:44.

Sidor

Sidor

Sidor