Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 28.1.2014 14:12 - 16:52
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Myrbacka, kl. 15:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
52 28.1.2014 14:11 - 15:50
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Korso, kl. 14:50 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
53 28.1.2014 14:10 - 16:20
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
53 28.1.2014 14:09 - 15:10
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 14:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
57 28.1.2014 14:06 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 14:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 28.1.2014 12:21 - 13:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 12:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 28.1.2014 10:42 - 11:41
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 10:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 28.1.2014 09:11 - 10:05
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 09:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 28.1.2014 08:53 - 09:25
Närtåg I från Helsingfors 08:35 och från Dickursby 09:03 , inställd. Beräknad tid: 08:50 - 09:25.
S
68 28.1.2014 08:12 - 08:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 07:54 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor