Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
64 3.2.2014 17:21 - 18:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 17:05 inställd. Orsak: olycka.
S
64 3.2.2014 16:35 - 17:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 16:18 inställd. Orsak: olycka.
S
18 3.2.2014 15:19 - 16:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 15:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro 3.2.2014 15:09 - 16:30
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 15:06 - 16:30.
S
7A 3.2.2014 12:59 - 13:20
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, möjliga förseningar. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Böle. Beräknad tid: 12:56 - 13:20.
S
18 3.2.2014 12:56 - 13:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Eira, kl. 12:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 3.2.2014 12:19 - 13:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Smedjebacka, kl. 12:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 3.2.2014 10:53 - 11:15
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Västra länken. Beräknad tid: 10:48 - 11:15.
S
24 3.2.2014 09:50 - 10:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 09:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 3.2.2014 08:36 - 09:33
Regiontrafik, linje 121A från Bolarskog, kl. 08:33 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor