Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
147 28.1.2014 16:17 - 17:26
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 28.1.2014 16:16 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 16:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 28.1.2014 15:57 - 16:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 15:53 - 16:00.
S
21V 28.1.2014 15:54 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 28.1.2014 15:48 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
30 28.1.2014 15:36 - 16:24
Vanda lokaltrafik, linje 30 från Linnais, kl. 15:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 28.1.2014 14:47 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 14:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
516 28.1.2014 14:18 - 15:25
Regiontrafik, linje 516 från Hagnäs, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
52 28.1.2014 14:12 - 16:52
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Myrbacka, kl. 15:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
52 28.1.2014 14:11 - 15:50
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Korso, kl. 14:50 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor