Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 5 7.1.2014 12:42 - 12:45
TESTITIEDOTE: Kervo lokaltrafik, linjerna, Beräknad tid: 12:37 - 12:45.
S
69 7.1.2014 12:40 - 13:20
Vanda lokaltrafik, linje 69 från Dickursby, kl. 12:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 7.1.2014 09:12 - 09:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 08:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70T 7.1.2014 08:55 - 09:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T från Skomakarböle, kl. 08:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 7.1.2014 08:27 - 09:00
Spårvägslinje 1 mot Kottby, undantagsrutt. Trafikeras rutten Karlsgatan - Helsingegatan - Sörnäs - Backasgatan. Idrottshuset och Sturegatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 08:25 - 09:00.
S
59 7.1.2014 07:33 - 08:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 07:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
22 7.1.2014 07:01 - 07:54
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 06:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 7.1.2014 06:12 - 07:31
Vanda lokaltrafik, linje 2 från Mårtensdal, kl. 06:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 7.1.2014 06:11 - 06:54
Vanda lokaltrafik, linje 2 från Kirkka, kl. 05:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
519 7.1.2014 05:43 - 06:35
Regiontrafik, linje 519 från Flygplatsen, kl. 05:35 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor