Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 30.12.2013 07:50 - 08:35
Närtåg I från Helsingfors kl 7:45 och från Tickursby kl 8:13 inställd. Beräknad tid: 07:46 - 08:35.
S
M 30.12.2013 07:42 - 08:15
Närtåg M från centrum kl 7:41 inställd. Beräknad tid: 07:40 - 08:15.
S
I 30.12.2013 07:39 - 08:05
Närtåg I mot centrum kl 7:43 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:36 - 08:05.
S
67V 30.12.2013 07:33 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 29.12.2013 21:22 - 22:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 21:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 29.12.2013 21:22 - 22:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 21:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 28.12.2013 16:44 - 17:30
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 28.12.2013 15:37 - 16:21
Närtåg N mot Helsingfors 15:45, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 15:34 - 16:21.
S
78 28.12.2013 11:54 - 12:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Malm sjukhus, kl. 11:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 28.12.2013 10:15 - 11:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 10:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor