Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 19.12.2013 16:45 - 18:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 17:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 1A 19.12.2013 15:53 - 16:30
Spårvägslinjerna: 1A mot Eira och 3 mot Brunnsparken , försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Urheilutalo. Beräknad tid: 15:49 - 16:30.
S
59 19.12.2013 15:40 - 16:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
54 19.12.2013 14:29 - 15:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 14:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 19.12.2013 10:41 - 11:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 10:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 19.12.2013 09:20 - 10:00
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
231 19.12.2013 08:56 - 09:37
Regiontrafik, linje 231 från Tavastberga, kl. 08:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 19.12.2013 08:22 - 09:15
Närtåg I från Helsingfors kl. 08:25 och från Dickursby kl. 08:53 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:19 - 09:15.
S
75 19.12.2013 07:56 - 08:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Järnvägstorget, kl. 07:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 19.12.2013 07:54 - 08:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 07:39 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor