Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 29.1.2014 20:05 - 21:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 20:09 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
I 29.1.2014 17:08 - 17:55
Närtåg I från Helsingfors kl. 16:55 och kl. 17:05, från Dickursby kl.17:23 och kl.17:33, inställd. Beräknad tid: 17:02 - 17:55.
S
I 29.1.2014 16:33 - 17:15
Närtåg I kl. 16:25 från Helsingfors och kl. 16:53 från Dickursby, inställd. Beräknad tid: 16:28 - 17:15.
S
77 29.1.2014 16:02 - 17:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 16:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 29.1.2014 13:19 - 13:30
Spårvägslinje 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 3 rutten Femkanten - Styrmansgatan - som 2 rutten Femkanten - Bulevarden - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Salutorget och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 13:09 - 13:30.
S
3 2 29.1.2014 13:07 - 13:20
Spårvägslinjerna: 2 och 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Alexandersgatan - Skatuddens terminal - som 3 rutten Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Salutorget, Eira och Bulevarden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 13:03 - 13:20.
S
N 29.1.2014 09:01 - 09:41
Närtåg N mot centrum kl. 09:05, inställd. Beräknad tid: 08:59 - 09:41.
S
611 29.1.2014 08:57 - 10:05
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 09:05 inställd. Orsak: personalbrist.
S
102 29.1.2014 08:56 - 10:00
Regiontrafik, linje 102 från Helsingfors, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 29.1.2014 08:47 - 09:25
Närtåg I mot centrum kl. 09:03, inställd. Beräknad tid: 08:44 - 09:25.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor