Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 4.12.2013 07:20 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 07:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18 4.12.2013 07:04 - 07:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 06:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 3.12.2013 18:03 - 19:00
Närtåg N, försenas. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:01 - 19:00.
S
68 3.12.2013 17:23 - 18:05
Vanda lokaltrafik, linje 68 från Hanaböle träsk / Kungsbacka, kl. 17:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 1 1A 3.12.2013 16:12 - 16:40
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby, 1A mot Kottby och 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Tavastvägen - Helsingegatan - Idrottshuset. Berghäll trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Hagnäs. Beräknad tid: 16:09 - 16:40.
S
9 3.12.2013 16:10 - 16:40
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Tavastvägen - Helsingegatan - Idrottshuset - Aleksis Kivis gata. Berghäll och Flemingsgatan trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Hagnäs. Beräknad tid: 16:07 - 16:40.
S
1A 3.12.2013 15:45 - 16:30
Spårvägslinje 1A, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Hattulantie. Beräknad tid: 15:40 - 16:30.
S
106 3.12.2013 15:37 - 16:24
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 15:24 inställd. Orsak: olycka.
S
50 3.12.2013 15:09 - 15:55
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 14:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
K 3.12.2013 14:56 - 15:59
Närtåg K mot centrum kl. 15:25 inställd. Beräknad tid: 14:54 - 15:59.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor