Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
106 24.9.2013 06:43 - 07:33
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 06:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 23.9.2013 23:30 - 24.9.2013 05:00
Spårvägslinjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira trafikeras endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 24 - 05:00.
S
122 23.9.2013 21:59 - 23:00
Regiontrafik, linje 122 från Helsingfors, kl. 22:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 23.9.2013 21:00 - 22:01
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 21:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 23.9.2013 19:42 - 20:35
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 19:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
740 23.9.2013 15:05 - 16:10
Regiontrafik, linje 740 från Helsingfors, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61 23.9.2013 14:46 - 15:35
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 14:35 inställd. Orsak: olycka.
S
615 23.9.2013 14:05 - 14:55
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 13:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 1A 23.9.2013 08:57 - 09:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 1A mot Kottby , undantagsrutt. Trafikeras rutten Salutorget - Alexandersgatan - Järnvägstorget - Hagnäs. Kronohagen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Snellmaninkatu. Beräknad tid: 08:54 - 09:15.
S
7B 23.9.2013 08:55 - 09:15
Spårvägslinje 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Snellmaninkatu. Beräknad tid: 08:53 - 09:15.

Sidor

Sidor