Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 7B 10 4T 5.11.2013 06:58 - 07:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden, 4T mot Skatuddens terminal, 7B mot Senattorget och 10 mot Kirurgen. Plats: Hesperianpuisto. Beräknad tid: 06:56 - 07:20.
S
205 4.11.2013 18:19 - 19:00
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 18:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
554 4.11.2013 17:57 - 18:39
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 17:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
27 4.11.2013 09:29 - 10:30
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Alberga, kl. 09:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 4.11.2013 08:46 - 09:20
Närtåg A från Helsingfors kl. 08:39 och från Alberga kl. 09:02 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:42 - 09:20.
S
M 4.11.2013 08:12 - 10:04
Närtåg M från centrum kl. 09:14 och M från Vandaforsen kl. 9:42, inställd.
S
452 4.11.2013 07:39 - 08:58
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 07:58 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
M 4.11.2013 07:34 - 08:34
Närtåg M från centrum kl. 7:44 och från Vandaforsen kl. 08:12, inställd. Beräknad tid: 07:44 - 08:34.
S
650 4.11.2013 07:11 - 09:02
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 08:02 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
53 4.11.2013 07:11 - 08:40
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 07:40 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor