Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
112 8.11.2013 15:44 - 20:42
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 19:42 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:44 - 18:32
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 17:32 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:44 - 17:52
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 16:52 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:44 - 19:12
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 18:12 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:44 - 19:42
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 18:42 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:44 - 20:12
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 19:12 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:43 - 17:37
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 16:37 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:43 - 18:13
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 17:13 inställd. Orsak: strejk.
S
112 8.11.2013 15:42 - 16:42
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 15:42 inställd. Orsak: strejk.
S
165 8.11.2013 15:32 - 19:09
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 18:09 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor