Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3 2 22.9.2013 23:30 - 23.9.2013 05:00
Spårvägslinjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira trafikeras endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 24 - 05:00.
S
45 22.9.2013 21:47 - 22:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 21:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 22.9.2013 18:37 - 19:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 18:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 22.9.2013 15:12 - 16:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:24 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 22.9.2013 15:01 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 20.9.2013 17:14 - 18:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 17:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 20.9.2013 15:08 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
19 20.9.2013 14:28 - 15:20
Esbo lokaltrafik, linje 19 från Domsby station, kl. 14:20 inställd. Orsak: olycka.
S
92 20.9.2013 14:09 - 15:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 14:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 20.9.2013 10:44 - 11:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 10:42 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor