Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 25.9.2013 10:45 - 11:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 10:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 25.9.2013 07:04 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 06:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 24.9.2013 23:30 - 25.9.2013 05:00
Spårvägslinjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira trafikeras endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 24 - 05:00.
S
533 24.9.2013 16:46 - 17:31
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 16:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 24.9.2013 16:45 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 16:30 inställd. Orsak: olycka.
S
71 24.9.2013 13:46 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 13:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 24.9.2013 09:08 - 10:00
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
45 24.9.2013 09:05 - 10:05
Vanda lokaltrafik, linje 45 från Myrbacka, kl. 09:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 24.9.2013 06:43 - 07:33
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 06:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 23.9.2013 23:30 - 24.9.2013 05:00
Spårvägslinjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira trafikeras endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 24 - 05:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor