Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 1.9.2013 14:00 - 18:00
Helsingfors linje 69, till Malm undantagsrutt Backasgatan - Tusbyledens ramp - Panuvägen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
86 1.9.2013 12:44 - 13:33
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 12:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98A 1.9.2013 09:23 - 10:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 98A från Östra centrum (M), kl. 09:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 31.8.2013 21:47 - 22:40
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Brunnsparken , möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Plats: Kapteeninkatu. Beräknad tid: 21:45 - 22:40.
S
84 31.8.2013 17:48 - 18:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 17:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 31.8.2013 17:47 - 18:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 17:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 31.8.2013 17:47 - 18:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 17:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 31.8.2013 13:37 - 14:25
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Caloniuksenkatu. Beräknad tid: 13:35 - 14:25.
S
85A 31.8.2013 09:45 - 10:25
Esbo lokaltrafik, linje 85A från Esbo centrum, kl. 09:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 31.8.2013 07:15 - 08:22
Vanda lokaltrafik, linje 55 från Dickursby, kl. 07:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor