Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
53 22.10.2013 13:15 - 14:10
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 13:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 22.10.2013 13:10 - 14:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Järnvägstorget, kl. 13:00 inställd. Orsak: olycka.
S
66A 22.10.2013 08:02 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 66A från Drumsö(Hallonnäs), kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 21.10.2013 16:00 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 15:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
213 21.10.2013 15:30 - 16:27
Regiontrafik, linje 213 från Helsingfors, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
519 21.10.2013 15:17 - 15:59
Regiontrafik, linje 519 från Östra centrum / Nordsjö hamn, kl. 14:59 inställd. Orsak: olycka.
S
4 4T 21.10.2013 13:37 - 13:59
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Elisabetsgatan - Snellmansgatan - Alexandersgatan. Orsak: hinder på spåren. Plats: Aleksanterinkatu Katariinankatu. Beräknad tid: 13:35 - 13:59.
S
10 21.10.2013 13:30 - 13:59
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, möjliga förseningar. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Tilkka. Beräknad tid: 13:28 - 13:59.
S
17 21.10.2013 10:31 - 11:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 10:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
24 21.10.2013 10:30 - 11:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 10:24 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor