Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
543 9.10.2013 09:05 - 09:56
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 08:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 9.10.2013 07:24 - 08:10
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 07:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 8.10.2013 21:50 - 22:38
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 8.10.2013 21:06 - 21:52
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 20:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 8.10.2013 21:06 - 22:08
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 8.10.2013 20:19 - 21:00
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 20:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 8.10.2013 15:26 - 16:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 8.10.2013 14:34 - 15:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 14:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
150A 8.10.2013 13:10 - 15:00
Regiontrafik, linje 150A, förseningar. Orsak: vägarbete på Köklaxleden. Beräknad tid: 13:05 - 15:00.
S
519 8.10.2013 12:23 - 13:05
Regiontrafik, linje 519 från Flygplatsen, kl. 12:05 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor