Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
9 29.8.2013 19:24 - 19:59
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 19:21 - 19:59.
S
70V 29.8.2013 19:02 - 19:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 18:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 29.8.2013 18:38 - 18:59
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Busholmen, trafikerar normalt igen. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 18:36 - 18:59.
S
10 29.8.2013 18:30 - 18:59
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Trekanten - Studenthuset. Kirurgen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Pieni Roobertinkatu. Beräknad tid: 18:28 - 18:59.
S
8 29.8.2013 18:29 - 18:59
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 18:28 - 18:59.
S
6 29.8.2013 18:29 - 18:59
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Karlsgatan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 18:27 - 18:59.
S
59 29.8.2013 17:39 - 18:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 17:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 29.8.2013 16:32 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 17:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 29.8.2013 15:41 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 29.8.2013 14:59 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 14:39 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor