Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
Y 10.8.2013 10:39 - 12:00
Närtåg Y, trafikerar normalt igen.
S
40 9.8.2013 19:27 - 20:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Elielplatsen, kl. 19:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y 9.8.2013 19:10 - 19:53
Närtåg Y 8550 kl. 19:15 mot centrum, inställd.
S
577 9.8.2013 15:50 - 16:33
Regiontrafik, linje 577 från Jakobacka, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
53 9.8.2013 15:16 - 16:12
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 9.8.2013 15:13 - 15:54
Regiontrafik, linje 510 från Westendstationen, kl. 14:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
Y 9.8.2013 14:27 - 17:30
Närtåg Y från Kyrkslätt kl 16:54, inställd.
S
Y 9.8.2013 14:24 - 17:05
Närtåg Y från Helsingfors kl 14:32, 15:32 och 16:32 inställd.
S
26 9.8.2013 13:42 - 14:30
Esbo lokaltrafik, linje 26 från Jorv, kl. 13:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y 9.8.2013 11:12 - 12:05
Närtåg Y från centrum kl. 11:32 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor