Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
110T 30.7.2013 13:49 - 14:44
Regiontrafik, linje 110T från Alberga, kl. 13:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
107 30.7.2013 09:21 - 10:04
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 09:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122A 30.7.2013 09:06 - 10:00
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 29.7.2013 20:32 - 21:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Eira, kl. 20:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 29.7.2013 20:04 - 20:50
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 19:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 29.7.2013 16:29 - 17:10
Regiontrafik, linje 510 från Vandaforsen, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 29.7.2013 15:25 - 16:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
158 29.7.2013 12:59 - 14:03
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 13:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70V 29.7.2013 07:43 - 08:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 29.7.2013 07:01 - 07:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 06:50 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor