Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
86 20.7.2013 17:44 - 18:34
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 17:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 20.7.2013 17:44 - 19:10
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 18:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 20.7.2013 17:11 - 17:30
Spårvägslinje 10, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 17:09 - 17:30.
S
7B 7A 20.7.2013 17:10 - 17:30
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 17:08 - 17:30.
S
6 20.7.2013 16:48 - 17:30
Spårvägslinje 6, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:47 - 17:30.
S
4 20.7.2013 16:48 - 17:30
Spårvägslinje 4, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:46 - 17:30.
S
3T 3B 20.7.2013 16:47 - 17:30
Spårvägslinjerna: 3B mot Olympiaterminalen och 3T mot Djurgården, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:45 - 17:30.
S
3T 3B 20.7.2013 16:46 - 17:30
Spårvägslinjerna: 3B mot Djurgården och 3T mot Olympiaterminalen, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:44 - 17:30.
S
9 20.7.2013 16:24 - 17:30
Spårvägslinje 9, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Snellmansgatan - Alexandersgatan - Studenthuset. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:16 - 17:30.
S
4 4T 7A 20.7.2013 14:03 - 14:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs, 4T mot Munksnäs och 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Orsak: sjukdomsfall. Beräknad tid: 14:01 - 14:20.

Sidor

Sidor

Sidor