Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 3.8.2013 21:11 - 22:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 21:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3T 8 3.8.2013 16:21 - 16:30
Spårvägslinjerna: 3T mot Olympiaterminalen och 8 mot Busholmen, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 16:19 - 16:30.
S
8 3.8.2013 16:18 - 16:30
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, försenas. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Töölöntori. Beräknad tid: 16:16 - 16:30.
S
3T 3.8.2013 16:17 - 16:30
Spårvägslinje 3T mot Olympiaterminalen, undantagsrutt. . Orsak: sjukdomsfall. Plats: Töölöntori. Beräknad tid: 16:14 - 16:30.
S
9 3.8.2013 16:02 - 16:15
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 16:00 - 16:15.
S
9 3.8.2013 15:39 - 16:15
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Ruoholahden villat. Beräknad tid: 15:37 - 16:15.
S
615 3.8.2013 11:56 - 12:45
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 11:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
143 3.8.2013 10:31 - 11:11
Regiontrafik, linje 143 från Helsingfors, kl. 10:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 3.8.2013 09:12 - 09:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 08:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 2.8.2013 17:43 - 18:29
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 17:29 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor