Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10 27.7.2013 07:54 - 10:24
Spårvägslinje 10, glesare turer. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 07:54 - 10:24.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 07:33
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Alberga, kl. 06:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 07:03
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Alberga, kl. 06:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 06:45
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Nybacka, kl. 05:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 07:17
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Nybacka, kl. 06:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 26.7.2013 19:23 - 20:05
Regiontrafik, linje 550 från Westendstationen, kl. 19:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
730 26.7.2013 07:09 - 08:06
Regiontrafik, linje 730 från Norra Nissbacka, kl. 07:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 26.7.2013 06:43 - 07:40
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 06:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 25.7.2013 07:47 - 08:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 07:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 24.7.2013 15:31 - 16:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor