Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
43 30.6.2013 21:12 - 22:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 21:18 inställd. Orsak: olycka.
S
69 30.6.2013 14:44 - 15:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 29.6.2013 11:13 - 12:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 11:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 28.6.2013 18:39 - 19:30
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 18:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
103 28.6.2013 15:01 - 15:50
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 14:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 28.6.2013 14:49 - 15:45
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
363 28.6.2013 12:56 - 13:45
Regiontrafik, linje 363 från Tavastby, kl. 12:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 28.6.2013 12:48 - 13:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 12:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20 28.6.2013 11:43 - 12:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 11:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 28.6.2013 10:27 - 10:40
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, försenad. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tyynenmerenkatu. Beräknad tid: 10:01 - 10:40.

Sidor

Sidor

Sidor