Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
18N 15.6.2013 23:00 - 17.6.2013 05:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 18N från Kronohagen, undantagsrutt. Opereras Norrakajen-Hagnäskajen-Broholmsgatan-Unionsgatan-Kajsaniemigatan.
S
7B 7A 15.6.2013 18:42 - 16.6.2013 23:59
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: vägarbete. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 18:39 - 16.06.2013 23:59.
S
70 15.6.2013 16:51 - 17:47
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 15.6.2013 13:44 - 14:50
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 13:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
16 15.6.2013 12:50 - 16.6.2013 23:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 16, undantagsrutt, opereras inte via Kronohagen, i stället körs direkt till Hagnäs. Linjen 16X (Jouko-bus) opereras till Kronohagen.
S
90N 15.6.2013 03:10 - 04:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 90N från Nordsjö (Kallviksvägen), kl. 03:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 14.6.2013 20:02 - 20:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 19:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
740 14.6.2013 18:35 - 19:30
Regiontrafik, linje 740 från Helsingfors, kl. 18:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
16 14.6.2013 17:56 - 15.6.2013 12:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 16, undantagsrutt, opereras inte via Kronohagen, i stället körs direkt till Hagnäs.
S
66A 14.6.2013 16:05 - 16:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 66A från Västra Baggböle, kl. 15:49 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor