Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 4.5.2014 23:13 - 5.5.2014 00:00
Spårvägslinje 8 mot Arabia, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Sörnäinen. Beräknad tid: 23:10 - 24:00.
S
8 4.5.2014 22:07 - 23:15
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Sörnäinen. Beräknad tid: 22:05 - 23:15.
S
65A 4.5.2014 01:02 - 23:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 22:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
27 3.5.2014 12:11 - 13:00
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 12:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
62 2.5.2014 20:56 - 21:50
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 20:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 2.5.2014 18:21 - 19:10
Närtåg N kl 18:35 mot centrum, inställd. Beräknad tid: 18:19 - 19:10.
S
M 2.5.2014 18:19 - 19:15
Närtåg M kl 18:24 från Helsingfors och 18:52 från Vandaforsen, inställd. Beräknad tid: 18:17 - 19:15.
S
N 2.5.2014 17:57 - 18:50
Närtåg N kl 18:15 mot centrum, inställd. Beräknad tid: 17:55 - 18:50.
S
N 2.5.2014 17:38 - 18:00
Närtåg N kl 17:21 från centrum, inställd. Beräknad tid: 17:36 - 18:00.
S
M 2.5.2014 17:27 - 18:25
Närtåg M kl 17:34 från Helsingfors och 18:02 från Vandaforsen, inställd. Beräknad tid: 17:24 - 18:25.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor