Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 6.5.2014 14:55 - 15:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:48 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
109 6.5.2014 13:57 - 14:49
Regiontrafik, linje 109 från Jorv, kl. 13:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
31 6.5.2014 11:37 - 12:19
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Frisansplatsen, kl. 11:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
83 6.5.2014 08:24 - 09:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Hertonäs (M), kl. 08:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
83 6.5.2014 08:24 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 08:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 6.5.2014 07:19 - 08:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 07:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
734 6.5.2014 06:40 - 07:20
Regiontrafik, linje 734 från Lövkulla, kl. 06:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 6.5.2014 05:39 - 06:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 05:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 4T 5.5.2014 18:15 - 18:30
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 18:13 - 18:30.
S
I 5.5.2014 16:45 - 18:00
Närtåg I från Helsingfors kl. 17:05 och från Dickursby kl. 17:33 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:42 - 18:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor