Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 19.10.2013 01:37 - 02:18
Vanda lokaltrafik, linje 55 från Dickursby, kl. 01:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
6 18.10.2013 18:12 - 18:30
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, försenad. Plats: Arabia. Beräknad tid: 18:00 - 18:30.
S
147 18.10.2013 16:27 - 17:16
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:16 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 18.10.2013 14:31 - 15:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 14:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
N 18.10.2013 13:04 - 13:31
Närtåg N mot centrum kl 12:55, inställd. Beräknad tid: 13:01 - 13:31.
S
N 18.10.2013 12:24 - 12:51
Närtåg N mot centrum kl 12:15, inställd. Beräknad tid: 12:22 - 12:51.
S
78 18.10.2013 12:01 - 12:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Malm sjukhus, kl. 11:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 18.10.2013 11:51 - 12:05
Närtåg N mot centrum kl 11:25, inställd. Beräknad tid: 11:49 - 12:05.
S
N 18.10.2013 10:51 - 11:45
Närtåg N norrut stannar inte mellan Dickursby och Kervo. Beräknad tid: 10:43 - 11:45.
S
122A 18.10.2013 07:52 - 08:47
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 07:47 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor