Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
21V 22.9.2013 15:12 - 16:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:24 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 22.9.2013 15:01 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 20.9.2013 17:14 - 18:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 17:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 20.9.2013 15:08 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
19 20.9.2013 14:28 - 15:20
Esbo lokaltrafik, linje 19 från Domsby station, kl. 14:20 inställd. Orsak: olycka.
S
92 20.9.2013 14:09 - 15:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 14:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 20.9.2013 10:44 - 11:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 10:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 20.9.2013 10:44 - 11:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 10:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro 20.9.2013 08:17 - 09:00
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem mellan Järnvägstorget - Gräsviken. Beräknad tid: 08:14 - 09:00.
S
Y 20.9.2013 07:22 - 08:05
Närtåg Y mot centrum kl. 06:54 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:19 - 08:05.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor