Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
62 3.10.2013 17:16 - 18:20
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 17:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
150A 3.10.2013 17:02 - 18:01
Regiontrafik, linje 150A från Helsingfors, kl. 17:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 3.10.2013 16:33 - 17:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 16:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 3.10.2013 16:26 - 17:15
Närtåg M från Helsingfors kl 16:24 och från Vandaforsen kl 16:52 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:22 - 17:15.
S
A 3.10.2013 16:24 - 17:00
Närtåg A från Helsinfors kl 16:19 och från Alberga kl 16:42 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:19 - 17:00.
S
14 3.10.2013 15:23 - 16:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 15:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3.10.2013 15:16 - 15:20
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, försenad. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 15:07 - 15:20.
S
39 3.10.2013 14:21 - 15:16
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 14:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 3.10.2013 08:07 - 08:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 07:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
315 3.10.2013 07:52 - 08:45
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 07:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor