Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 16.2.2015 15:01 - 15:14
Närtåget A mot Alberga, kl. 14:44 inställd.
S
A 16.2.2015 15:01 - 15:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:07 inställd.
S
71 16.2.2015 14:31 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
37 44 16.2.2015 11:10 - 17:00
Vandas busslinjer 37 och 44 körs inte under skolornas sportlovsvecka 16 - 20.2.
S
18 16.2.2015 08:04 - 08:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Eira, kl. 07:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
32 16.2.2015 08:03 - 09:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 32 från Munkhöjden, kl. 08:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
K 16.2.2015 07:56 - 09:11
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:11 inställd.
S
N 16.2.2015 07:56 - 09:55
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 08:55 inställd.
S
60 16.2.2015 07:29 - 08:35
Vanda lokaltrafik, linje 60 från Dickursby, kl. 07:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 16.2.2015 05:08 - 06:06
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 05:06 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor