Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 10.2.2015 16:41 - 18:35
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 17:35 inställd.
S
K 10.2.2015 16:41 - 17:51
Närtåget K mot Kervo, kl. 16:51 inställd.
S
55 10.2.2015 15:44 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
A 10.2.2015 15:26 - 15:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:17 inställd.
S
55 10.2.2015 15:19 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
5 10.2.2015 15:11 - 16:02
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Mattby, kl. 15:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 10.2.2015 14:54 - 15:45
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 14:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7B 10.2.2015 13:29 - 13:45
Spårvägslinje 7B mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 13:27 - 13:45.
S
4 10.2.2015 13:28 - 13:45
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Elisabetsgatan - Snellmansgatan - Alexandersgatan. Orsak: tekniska problem. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 13:26 - 13:45.
S
N 10.2.2015 10:11 - 11:05
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 10:05 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor