Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 17.2.2015 07:53 - 08:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 07:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
906 17.2.2015 07:45 - 08:37
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 906 från Bobäck, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
533 17.2.2015 07:25 - 08:06
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 07:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 17.2.2015 07:19 - 08:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
R 17.2.2015 07:06 - 08:52
Närtåget R mot Helsingfors, kl. 07:52 inställd.
S
906 17.2.2015 07:02 - 08:12
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 906 från Kauhala, kl. 07:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 17.2.2015 05:43 - 06:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Porslaxvägen, kl. 05:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 16.2.2015 21:31 - 22:15
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 21:15 inställd.
S
510 16.2.2015 21:30 - 22:39
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 21:39 inställd. Orsak: olycka.
S
18 16.2.2015 21:20 - 22:18
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 21:18 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor