Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 10.2.2015 07:51 - 08:09
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 07:39 inställd.
S
I 10.2.2015 07:51 - 08:33
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:03 inställd.
S
31 10.2.2015 07:47 - 08:46
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 07:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
E 10.2.2015 06:36 - 07:32
Närtåget E mot Köklax, kl. 06:32 inställd.
S
E 10.2.2015 06:36 - 08:15
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 07:15 inställd.
S
58 9.2.2015 18:42 - 19:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 18:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 9.2.2015 17:58 - 18:42
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 17:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 9.2.2015 16:55 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 16:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 9.2.2015 16:46 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 9.2.2015 15:49 - 16:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:59 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor