Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 7.8.2014 12:22 - 13:19
Närtåget A från centrum, kl. 12:49 inställd.
S
A 7.8.2014 12:22 - 13:42
Närtåget A mot centrum, kl. 13:12 inställd.
S
E 7.8.2014 12:02 - 12:49
Närtåget E från centrum, kl. 11:49 inställd.
S
E 7.8.2014 12:02 - 13:25
Närtåget E mot centrum, kl. 12:25 inställd.
S
M 7.8.2014 11:05 - 11:54
Närtåg M från Helsingfors kl. 11:04 och från Vandaforsen kl. 11:32 inställd. Beräknad tid: 11:01 - 11:54.
S
M 7.8.2014 10:58 - 11:44
Närtåg M från Helsingfors kl. 10:54 och från Vandaforsen kl. 11:22 inställd. Beräknad tid: 10:55 - 11:44.
S
A 7.8.2014 10:55 - 11:29
Närtåg A mot centrum kl.11:12 inställd. Beräknad tid: 10:52 - 11:29.
S
A 7.8.2014 10:53 - 11:06
Närtåg A från centrum kl.10:49 inställd. Beräknad tid: 10:51 - 11:06.
S
M 7.8.2014 10:51 - 11:14
Närtåg M mot centrum kl. 10:52 inställd. Beräknad tid: 10:49 - 11:14.
S
U 7.8.2014 09:05 - 09:15
Närtåg U mot centrum kl.08:32 inställd. Beräknad tid: 09:03 - 09:15.

Sidor

Sidor

Sidor