Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
841 26.9.2014 18:41 - 19:30
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 18:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M 26.9.2014 18:21 - 19:04
Närtåget M från centrum, kl. 18:34 inställd.
S
M 26.9.2014 18:21 - 19:32
Närtåget M mot centrum, kl. 19:02 inställd.
S
M 26.9.2014 17:30 - 18:56
Närtåg M från centrum kl. 18:34, inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 26.9.2014 17:30 - 19:24
Närtåg M mot centrum kl. 19:02, inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 26.9.2014 17:06 - 18:39
Närtåget M från centrum, kl. 18:09 inställd.
S
M 26.9.2014 17:06 - 19:07
Närtåget M mot centrum, kl. 18:37 inställd.
S
M 26.9.2014 17:01 - 18:19
Närtåget M från centrum, kl. 17:49 inställd.
S
M 26.9.2014 17:01 - 18:47
Närtåget M mot centrum, kl. 18:17 inställd.
S
M 26.9.2014 16:51 - 17:59
Närtåget M från centrum, kl. 17:29 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor