Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
165 26.11.2013 17:54 - 18:50
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 17:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
453 26.11.2013 17:14 - 18:25
Regiontrafik, linje 453 från Helsingfors, kl. 17:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
150 26.11.2013 16:13 - 17:14
Regiontrafik, linje 150 från Helsingfors, kl. 16:14 inställd. Orsak: olycka.
S
77 26.11.2013 14:53 - 15:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 26.11.2013 12:56 - 13:48
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 12:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 7B 10 26.11.2013 08:55 - 09:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden, 7B mot Senattorget och 10 mot Kirurgen, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Töölön halli. Beräknad tid: 08:52 - 09:30.
S
I 26.11.2013 08:36 - 08:55
Närtåg I mot centrum kl- 08:33 inställd. Beräknad tid: 08:34 - 08:55.
S
52 26.11.2013 08:05 - 08:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Gammelstaden, kl. 07:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 26.11.2013 07:22 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 07:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 26.11.2013 06:35 - 07:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 06:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor