Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
611 14.8.2013 06:59 - 08:50
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 07:50 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 14.8.2013 06:58 - 07:48
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 06:48 inställd. Orsak: personalbrist.
S
98 13.8.2013 16:42 - 17:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Nordsjö (M), kl. 16:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 4T 7A 13.8.2013 16:05 - 16:40
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs, 4T mot Munksnäs och 7A mot Böle, trafikerar normalt igen. Orsak: olycka. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 16:03 - 16:40.
S
4 4T 13.8.2013 15:51 - 16:40
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Orsak: olycka. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 15:49 - 16:40.
S
7A 13.8.2013 15:50 - 16:40
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 15:48 - 16:40.
S
51 13.8.2013 14:33 - 15:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 14:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 13.8.2013 08:27 - 09:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 08:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 13.8.2013 08:04 - 09:07
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 08:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 13.8.2013 08:01 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 07:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor