Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
H 19.2.2014 17:23 - 18:15
Närtåg H kl 17:14 mot centrum, inställd. Beräknad tid: 17:21 - 18:15.
S
51 19.2.2014 14:43 - 16:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 19.2.2014 08:31 - 09:15
Närtåg K från centrum 08:41, inställd. Beräknad tid: 08:28 - 09:15.
S
611 19.2.2014 06:22 - 07:20
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 06:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
732 18.2.2014 15:51 - 16:40
Regiontrafik, linje 732 från Helsingfors, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 18.2.2014 15:48 - 17:22
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 16:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 10 18.2.2014 12:48 - 13:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 10 mot Lillhoplax, försenas. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 12:46 - 13:00.
S
9 18.2.2014 09:51 - 10:15
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Gräsviksgatan - Östersjögatan - Sundholmen och tillbaka samma rutt. Västra terminalen trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Jätkäsaari. Beräknad tid: 09:48 - 10:15.
S
92 18.2.2014 09:21 - 10:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 09:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 18.2.2014 08:29 - 09:09
Esbo lokaltrafik, linje 42 från Jorv, kl. 08:09 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor