Meddelanden

Inga pågående störningar
S
90 15.11.2018 19:54 - 21:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 90, undantagsrutt, körs via Norvägen. Orsak: Solviksgatan avstängd. Beräknad tid: 19:45 - 21:15.
S
712 15.11.2018 18:48 - 19:35
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 18:35 inställd. Orsak: olycka.
S
A 15.11.2018 17:22 - 18:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 17:47 inställd.
S
A 15.11.2018 17:21 - 18:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:24 inställd.
S
E 15.11.2018 17:11 - 18:27
Närtåget E mot Köklax, kl. 17:27 inställd.
S
E 15.11.2018 17:11 - 19:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:05 inställd.
S
U, Y, E 15.11.2018 16:59 - 18:00
Närtågen: E, U och Y, försenas. Orsak: ett hinder på spåret . Plats: Espoo. Beräknad tid: 16:56 - 18:00.
S
20 15.11.2018 16:54 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Ruoholahti. Beräknad tid: 16:52 - 18:30.
S
E 15.11.2018 16:41 - 17:35
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 16:35 inställd.
S
6T 15.11.2018 16:33 - 17:30
Spårvägslinje 6T mot Västra terminalen , undantagsrutt. Trafikeras sträckan Uppropskontoret - Järnvägstation som linje 7 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: trafikstockning. Plats: Hietalahti. Beräknad tid: 16:31 - 17:30.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor