Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 8.7.2015 17:26 - 18:27
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 17:57 inställd.
S
68 8.7.2015 15:19 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 15:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 8.7.2015 14:37 - 14:50
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Eiran Sairaala. Beräknad tid: 14:34 - 14:50.
S
107 8.7.2015 12:48 - 13:33
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 12:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 8.7.2015 08:51 - 09:50
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 08:50 inställd. Orsak: personalbrist.
S
K 8.7.2015 08:46 - 09:54
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:54 inställd.
S
K 8.7.2015 08:46 - 10:40
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:40 inställd.
S
P 8.7.2015 08:03 - 09:09
Närtåg P mot flygplatsen, Helsingfors kl. 8:09 , inställd.
S
I 8.7.2015 07:05 - 07:39
Närtåg I mot flygplatsen, Helsingfors kl. 6:39, inställd.
S
A 8.7.2015 06:36 - 06:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:24 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor