Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 10.7.2015 09:50 - 12:06
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 11:06 inställd. Orsak: personalbrist.
S
812 10.7.2015 09:42 - 10:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 812 från Kvarnbäcken, kl. 09:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 10.7.2015 09:41 - 10:30
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:30 inställd.
S
50 10.7.2015 09:22 - 11:02
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 10:02 inställd. Orsak: personalbrist.
S
K 10.7.2015 09:16 - 10:20
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:20 inställd.
S
68 10.7.2015 08:13 - 09:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 08:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
2 10.7.2015 08:02 - 09:03
Vanda lokaltrafik, linje 2 från Mårtensdal, kl. 08:03 inställd. Orsak: olycka.
S
2 10.7.2015 08:02 - 09:36
Vanda lokaltrafik, linje 2 från Kirkka, kl. 08:36 inställd. Orsak: olycka.
S
611 10.7.2015 05:52 - 08:50
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 07:50 inställd. Orsak: personalbrist.
S
L 10.7.2015 04:56 - 06:27
Närtåget L mot Helsingfors, kl. 05:27 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor