Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
57 1.11.2013 02:10 - 16:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 15:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:10 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 16:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:10 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 14:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:08 - 18:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 17:48 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:08 - 15:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 14:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:08 - 17:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 16:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:08 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 15:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
740 1.11.2013 02:08 - 17:20
Regiontrafik, linje 740 från Helsingfors, kl. 16:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:07 - 15:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 14:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 1.11.2013 02:07 - 08:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 07:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor