Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
94 17.3.2014 11:47 - 12:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 11:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 17.3.2014 06:57 - 07:57
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 06:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 17.3.2014 05:41 - 06:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 05:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 16.3.2014 11:38 - 12:34
Regiontrafik, linje 452 från Helsingfors, kl. 11:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20N 16.3.2014 02:57 - 03:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 20N från Stationsplatsen, kl. 02:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 15.3.2014 17:53 - 18:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 17:41 inställd. Orsak: olycka.
S
10 15.3.2014 15:05 - 15:25
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Johanneksen kirkko. Beräknad tid: 15:03 - 15:25.
S
147 15.3.2014 10:59 - 12:01
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 11:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 15.3.2014 10:34 - 11:15
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Köklax, kl. 10:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 15.3.2014 09:34 - 09:40
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 09:32 - 09:40.

Sidor

Sidor

Sidor