Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 31.1.2014 09:26 - 10:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 09:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 31.1.2014 08:50 - 09:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 08:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
503 31.1.2014 08:49 - 09:35
Regiontrafik, linje 503 från Havshagen, kl. 08:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 31.1.2014 08:29 - 09:23
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 08:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
231 31.1.2014 06:39 - 07:28
Regiontrafik, linje 231 från Tavastberga, kl. 06:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 31.1.2014 06:35 - 07:30
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 06:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 30.1.2014 20:08 - 20:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 19:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 30.1.2014 17:39 - 18:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 17:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 30.1.2014 16:53 - 17:55
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 16:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52V 30.1.2014 13:42 - 14:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 52V från Arabia, kl. 13:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor