Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 6 13.4.2017 16:55 - 17:25
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Arabia, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Caloniuksenkatu. Beräknad tid: 16:53 - 17:25.
S
37 13.4.2017 15:59 - 16:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 37 från Kampen, kl. 15:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 13.4.2017 15:22 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 13.4.2017 15:07 - 16:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 15:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
76A 13.4.2017 14:07 - 14:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 13:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
75 13.4.2017 10:29 - 11:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Parkstad station, kl. 10:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 13.4.2017 10:13 - 11:02
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 10:02 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
103 12.4.2017 16:25 - 17:47
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
421 12.4.2017 16:07 - 17:21
Regiontrafik, linje 421 från Elielplatsen, kl. 16:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 10 7B 12.4.2017 15:30 - 15:45
Spårvägslinjerna: 4, 7B och 10, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 15:27 - 15:45.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor