Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 17.1.2014 08:01 - 08:35
Närtåg I mot centrum kl. 08:13, inställd.
S
27 17.1.2014 07:59 - 08:40
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Alberga, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
811 17.1.2014 07:58 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 811 från Gårdsbacka, kl. 07:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 17.1.2014 07:52 - 08:55
Vanda lokaltrafik, linje 51 från Tavastby, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94B 17.1.2014 07:34 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 94B från Gårdsbacka (M), kl. 07:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 17.1.2014 07:32 - 08:52
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Myrbacka, kl. 07:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 17.1.2014 07:30 - 08:26
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 07:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
62 17.1.2014 07:30 - 09:11
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 08:11 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
4 17.1.2014 07:23 - 07:45
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Munkkiniemen puistotie. Beräknad tid: 07:21 - 07:45.
S
52 17.1.2014 07:05 - 07:50
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Korso, kl. 06:50 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor