Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 22.11.2014 12:01 - 12:47
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 12:17 inställd.
S
79 22.11.2014 11:24 - 12:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 11:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
24 22.11.2014 08:42 - 09:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 08:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 2 22.11.2014 01:22 - 01:45
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 2 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 01:20 - 01:45.
S
205 21.11.2014 21:08 - 22:30
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 21:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
205 21.11.2014 21:07 - 21:59
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 20:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
U 21.11.2014 20:46 - 21:37
Närtåget U mot Kyrkslätt, kl. 20:37 inställd.
S
S 21.11.2014 20:46 - 22:32
Närtåget S mot Helsingfors, kl. 21:32 inställd.
S
51 21.11.2014 18:53 - 19:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 18:43 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
51 21.11.2014 18:43 - 20:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 19:03 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor