Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
20 29.7.2013 07:01 - 07:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 06:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 29.7.2013 01:21 - 02:10
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 01:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70 28.7.2013 12:58 - 13:44
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Dickursby, kl. 12:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
96N 28.7.2013 03:09 - 03:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 96N från Nordsjö (Porslaxvägen), kl. 02:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3T 3B 27.7.2013 11:48 - 12:35
Spårvägslinjerna: 3B mot Olympiaterminalen och 3T mot Djurgården, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölötorget - Helsingegatan. Djurgården trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:47 - 12:35.
S
4T 27.7.2013 10:11 - 11:30
Spårvägslinje 4T, glesare turer. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 10:11 - 11:30.
S
10 27.7.2013 07:54 - 10:24
Spårvägslinje 10, glesare turer. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 07:54 - 10:24.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 07:33
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Alberga, kl. 06:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 07:03
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Alberga, kl. 06:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23V 27.7.2013 05:58 - 06:45
Esbo lokaltrafik, linje 23V från Nybacka, kl. 05:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor